Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
16 Sierpień 2017 0050.57.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
09 Sierpień 2017 0050.56.2017
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Sierpień 2017 0050.55.2017
w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Sierpień 2017 0050.54.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2017 0050.53.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
04 Sierpień 2017 0050.52.2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie przetargu oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
31 Lipiec 2017 0050.51.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
31 Lipiec 2017 0050.50.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
24 Lipiec 2017 0050.49.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2017 0050.48.2017
w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” realizowanych na podstawie Umowy Nr 145/2015 z dnia 01.10.2015r.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2017 0050.47.2017
w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
03 Lipiec 2017 0050.46.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w/s świadczenia wychowawczego.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2017 0050.45.2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2017 0050.44.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 0050.43.2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 0050.42.2017
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 0050.41.2017
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malawie.
Więcej array-brown
19 Czerwiec 2017 0050.40.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
19 Czerwiec 2017 0050.39.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 0050.38A.2017
w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Ko-misji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Więcej array-brown