Data Numer Przedmiot
26 Listopad 2019 XVIII/141/2019
w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/140/2019
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/139/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/138/2019
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/137/2019
w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/136/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/135/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/134/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2019 rok.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/133/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/132/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/131/2019
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/130/2019
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/129/2019
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/128/2019
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, drogi: Krasne Hydrofornia i Krasne Boreczek.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/127/2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – drogę Strażów Rzeczna.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/126/2019
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/125/2019
w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
15 Listopad 2019 XVII/124/2019
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Więcej array-brown
15 Listopad 2019 XVII/123/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/122/2019
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-02-05 12:02:53.696866
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel