Data Numer Przedmiot
23 Kwiecień 2014 LII/363/2014
W sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Krasne NR LI/344/2014 z dnia 21 marca 2014 r., w sprawie odstąpienia od sporządzania projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "PALIKÓWKA" dla części obszarów objętych Uchwałą NR XXXII/228/09 (...).
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/362/2014
W sprawie nadania statutu Sołectwu Palikówka.
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/361/2014
W sprawie nadania statutu Sołectwu Strażów.
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/360/2014
W sprawie nadania statutu Sołectwu Malawa.
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/359/2014
W sprawie nadania statutu Sołectwu Krasne
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/358/2014
W sprawie najmu budynku stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/357/2014
W sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Krasne".
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/356/2014
W sprawie zatwierdzenia zmiany Nr 2 "Planu Odnowy Miejscowości Krasne na lata 2008-2015"
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/355/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2014 LII/354/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/353/2014
W sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/352/2014
W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/351/2014
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/350/2014
W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/349/2014
W sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/348/2014
W sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/347/2014
W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Krasne.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/346/2014
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krasne środków stanowiących fundusz sołecki.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/345/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/344/2014
W sprawie odstąpienia od sporządzania projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "PALIKÓWKA" dla części obszarów objętych Uchwałą Nr XXXII/228/09 Rady Gminy Krasne z 26 marca 2009r.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-06 16:05:14
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel