Data Numer Przedmiot
18 Marzec 2020 XXIII/172/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.
Więcej array-brown
18 Marzec 2020 XXIII/171/2020
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Marzec 2020 XXIII/170/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.
Więcej array-brown
18 Marzec 2020 XXIII/169/2020
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia sołectwa Malawa z gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/168/2020
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/167/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w przedszk...
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/166/2020
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/165/2020
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/164/2020
w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/163/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/162/2020
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/161/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/160/2020
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia prowadzonego w formie dziennego domu pomocy.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/159/2020
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Luty 2020 XXII/158/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XXI/157/2020
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XXI/156/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XXI/155/2020
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XXI/154/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XXI/153/2020
Uchwała Budżetowa Gminy Krasne na 2020 rok.
Więcej array-brown