Plany Odnowy Wsi

L/349/10

Uchwała nr L/349/10 Rady Gminy Kranse z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Palikówka na lata 2009-2016".