Plany Odnowy Wsi

XXXII/232/09

Uchwała nr XXXII/232/09 Rady Gminy Krasne z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Wsi dla miejscowości Krasne".