Jednostki organizacyjne

Przedszkola publiczne na terenie Gminy Krasne

 

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Gminne przedszkole w Malawie Malawa 199B Brygida Korab tel. 172300320

www.przedszkolemalawa.edupage.org

e-mail:

Gminne przedszkole w Strażowie Strażów 270 Ewa Nowak tel.177711860

www.gpstrazow.edupage.org

e-mail:

Gminne  przedszkole w Palikówce Palikówka 201 Renata Kunysz tel.177711382 e-mail: gpprzedszkolepal@wp.pl

 

Szkoły podstawowe i gimnazja na terenie miasta i Gminy Krasne
Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno Przedszkolny w Krasnem Krasne 742 Marek Frączek tel.178555224

www.spkrasne.freehost.pl

e-mail:

Zespół szkół w Malawie Malawa 199 Jan Żyłka tel.178554225

www.zsmalawa.pl

e-mail:

Zespół szkół w Strażowie Strażów 270 Agata Gunia-Buk tel.177711854

www.strazow.edu.pl

e-mail:

Zespół szkół w Palikówce Palikówka 271 Waldemar Kurpaska tel.177711370

www.zspalikowka.republika.pl

e-mail:

 

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Krasne
Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Krasne 408B Marcin Brzychc tel.178555276

link do strony

e-mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krasnem

Krasne 121 Wioletta Leszczyńska tel.178555932

link do strony

e-mail:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół Krasne 743 Grażyna Belcyr tel.178555725 wew. 24

link do strony

e-mail:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Krasne 743

Ireneusz Śpiewla

P.O.

tel.178555208

www.gokkrasne.pl

e-mail:

Data publikacji: 
2015-11-24
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-10-25
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel