Aktualności

Urzędową pocztę dostarczy goniec

07-01-2020

Informujemy, że z dniem 7 stycznia 2019 r., korespondencję (zwykłą i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wychodzącą z Urzędu Gminy Krasne do adresatów z terenu gminy Krasne, oprócz Poczty Polskiej, dostarcza także GONIEC – Pan Andrzej Karkut, który posiada legitymację służbową wydaną przez Wójta Gminy Krasne.

Informujemy również, że jeśli goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, wówczas korespondencja zostanie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.