Aktualności

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

07-11-2019

„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2020" to temat zorganizowanego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie spotkania informacyjnego dla organizacji pozarządowych. 

Podczas dzisiejszego spotkania eksperci z Narodowego Instytutu Wolności zaprezentowali regulamin konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 2-4, edycja na rok 2020), zasady ubiegania się o dotacje oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z praktycznymi kwestiami dotyczącymi pisania wniosków do programu FIO, kwalifikowalności działań i zasad ponoszenia wydatków.

W konferencji wzięli udział: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, pełnomocnik wojewody podkarpackiego ds. społeczeństwa obywatelskiego Karolina Bogusz, przedstawiciele podkarpackich samorządów, kół gospodyń wielskich, ochotniczych straży pożarnych, kół sportowych, fundacji i stowarzyszeń, a także reprezentanci Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

W załączeniu prezentacje ze spotkania. 

Źródło: rzeszow.uw.gov.pl