Aktualności

SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY KRASNE

20-11-2018

W dniu 17 listopada 2018 r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Krasne VIII Kadencji, przypadającej na lata 2018-2023.

W trakcie obrad dokonano wyboru Pana Grzegorza Nowaka na Przewodniczącego Rady Gminy Krasne oraz Panie Joannę Bonowicz i Wiolettę Nowak na Wiceprzewodniczące Rady Gminy Krasne.

Powołano także komisje stałe Rady Gminy Krasne, tj.

- Komisję Rewizyjną z Przewodniczącym Panem Tomaszem Bałchanem,

- Komisję Budżetu i Gospodarki z Przewodniczącą Panią Małgorzata Lorenc-Szpilą,

- Komisję Oświatową i Spraw Społecznych z Przewodniczącym Panem Markiem Magierskim,

- Komisję Skarg, Wniosków i Petycji z Przewodniczącym Panem Grzegorzem Moryczem.