Aktualności

RUSZYŁ DZIENNY DOM OPIEKI DLA SENIORÓW

15-10-2018

Początkiem października br. rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Opieki dla Seniorów. Opieką objętych zostało 20 seniorów z terenu gminy Krasne.  

Dzienny Dom Opieki dla Seniorów ma siedzibę w budynku GOKiB i byłej aptece w Krasnem. W ramach projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”, dofinansowanego z RPO w kwocie 3 117 872,86 zł, Seniorzy z terenu gminy Krasne mają do dyspozycji salę rehabilitacyjną, salę odnowy i fizjoterapii, grotę solną i siłownię napowietrzną. Każdy z uczestników będzie mieć zapewnioną fachową opiekę oraz konsultacje psychologiczne i dietetyczne.

W ramach projektu świadczone są także usługi środowiskowe, opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania Seniorów. Usługi realizowane są wśród 49 osób, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego typu pomoc. Jest ona dostosowana do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. Oprócz pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej uczestnicy projektu otrzymują zgodnie z możliwościami  pomoc rehabilitacyjną, realizowaną przez 2 godziny dziennie 7 dni w tygodniu.

Dodatkowo u 40 z tych osób w ramach projektu realizowana jest usługa teleopieki, która ma zapewnić opiekę przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Jest ona świadczona przy użyciu technik teleinformatycznych poprzez zastosowanie opasek życia, telefonicznych systemów SOS, czujników gazu i dymu. Projekt potrwa do 29 lutego 2020 r.