Aktualności

RUSZA PROJEKT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W OBRĘBIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRASNEM

24-10-2018

W piątek, 19 października, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą WIMED Sp. z o.o., na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne”.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie 5 przejść dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne oraz działań edukacyjno – profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.

Na realizację przedsięwzięcia Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 95 345, 00 zł.

Całkowita wartość projektu: 146 330,64 zł.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Krasne.

Termin realizacji projektu: do 31.12.2018 r.