Aktualności

Projekt EDUGATE wystartował!

05-12-2016

Projekt EDUGATE, finansowany z Programu ERASMUS+, ma na celu rozwój współpracy międzynarodowej i wymiany dobrych praktyk w edukacji. Projekt potrwa trzy lata, od 2016 r. do 2019 r., a jego całkowity koszt wyniesie 417 410,00€.

Gmina Krasne uczestniczy w projekcie wraz z Gminą Piacenza i Uniwersytetem Milano-Bicocca (Włochy), Szkołą ZA ANGEL (Czechy), Miastem Ryga (Łotwa), Instytutem Fini (Słowenia) i Uniwersytetem Göteborg (Szwecja).

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji wychowawców i nauczycieli oraz wspieranie edukacji przedszkolnej, poprzez zastosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych.

Planowane działania:

  • Faza badań - dotyczy bezpośrednio nauczycieli i wychowawców. Zbierane będą profesjonalne metody dwujęzycznego nauczania dzieci w Europie.
  • Zbiór najlepszych 35-ciu innowacyjnych praktyk, obejmujących nauczanie drugiego języka wśród dzieci.
  • Opracowanie programu edukacyjnego i planu pracy nauki drugiego języka.
  • Opracowanie materiałów dydaktycznych i wytycznych dla nauczycieli.

Projekt przyczyni się do wypracowania innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym, dzięki czemu dzieci będą mogły łatwiej przyswajać wiedzę językową w dalszych etapach edukacji. Projekt przysłuży się także nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy będą mieć okazję wymienić swoje doświadczenia w zakresie systemu kształcenia językowego i nabędą nowe techniki dydaktyczne. W ramach projektu zostanie także zrealizowanych szereg spotkań w krajach partnerskich. W Gminie Krasne spotkanie planowane jest w 2018 roku. 

Więcej informacji o projekcie.