Aktualności

PONOWNY WYBÓR OFERTY

05-12-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Komunikat znajduje się na naszej stronie internetowej ROF - link