Aktualności

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

26-02-2018

W zawiązku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi apelujemy o zachowanie czujności, a także o wrażliwość i troskę o osoby bezdomne, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego. Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne i potrzebujące wsparcia!

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie działa bezpłatna i całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje m. in. na temat placówek noclegowych oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 23 placówki noclegowe dla osób bezdomnych, w tym 16 dla mężczyzn, 6 dla kobiet oraz 1 tzw. łączona. Łącznie placówki dysponują 809 miejscami stałymi – statutowymi, zaś w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 150 osób, co daje łącznie 959 miejsc. Organizacje pozarządowe prowadzą także jadłodajnie, kuchnie dla ubogich i punkty wydawania posiłków. Więcej informacji TUTAJ

 

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie