Aktualności

PODZIĘKOWANIE

08-10-2018

Wójt Gminy Krasne

składa serdeczne podziękowania

wszystkim gościom i mieszkańcom Gminy Krasne,

którzy odpowiedzieli na zaproszenie i w dniu 7 października br. wzięli udział

w uroczystości 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Szczególne wyrazy wdzięczności składam współorganizatorom wydarzenia:

Proboszczowi Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krasnem,

Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i uczniom

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem,

Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem,

Zakładu Usług Komunalnych oraz Urzędu Gminy Krasne,

za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia.  

Słowa podziękowania kieruję także do Gminnej Orkiestry Dętej w Krasnem

oraz pocztów sztandarowych jednostek OSP i wszystkich szkół za oprawę ceremonii.

Dzięki zaangażowaniu, życzliwości i współpracy wielu osób mogliśmy

uroczyście odsłonić pamiątkową tablicę w miejscu, które mam nadzieję,

będzie gromadzić wszystkich mieszkańców naszej Gminy

celem uczczenia rocznic gminnych i państwowych.

 

Z wyrazami wdzięczności,

 

Wilhelm Woźniak

Wójt Gminy Krasne