Aktualności

Podziękowania dla szyjących maseczki

29-04-2020

Szanowni Państwo.

Informujemy, że akcja szycia maseczek na terenie Gminy Krasne cały czas trwa. Jesteśmy zbudowani faktem, że przyłączyło się do niej wiele osób. Pragniemy więc podziękować bardzo serdecznie grupie 25 osób z Malawy, Pani Annie Głąb z Krasnego, pracownikom GOKiB oraz pracownikom Dziennego Domu Pomocy za zaangażowanie i poświęcenie własnego czasu na ten szczytny cel.

Swoją postawą dajecie Państwo przykład innym jak należy postępować w trudnych czasach.

Maseczki są roznoszone wśród mieszkańców naszej gminy przez strażaków oraz gońca.

Zachęcamy kolejne osoby do przyłączenia się do naszej akcji. Materiały do wykonania maseczek są do pobrania w Urzędzie Gminy Krasne.

Tel.: 17 23 00 200

Przewodniczący 

Rady Gminy Krasne

Grzegorz Nowak

Wójt

Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak

 

Poniżej publikujemy sprawozdanie z akcji „Maseczki dla Malawy”

Informujemy, że akcja „Maseczki dla Malawy” dobiegła końca. W okresie od 14 do 23 IV b.r. dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu grupy mieszkańców Malawy, z materiałów zakupionych przez Gminę Krasne uszyto 2 500 szt. bawełnianych maseczek ochronnych wielorazowego użytku. W tygodniu od 20 do 27 IV maseczki zostały rozprowadzone wśród mieszkańców Malawy przez pracownika UG Krasne, P. Andrzeja, a w sobotę 25 IV przez członków OSP Malawa.

Założenia akcji były bardziej ambitne. Chcieliśmy obdarować maseczką każdego mieszkańca naszej miejscowości, zanim jeszcze wszedł obowiązek jej zakładania, jednak w ostateczności udało przygotować się nam po 2 maseczki na nr domu.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało się zorganizować i przeprowadzić akcję:

- UG Krasne na czele z Panem Wójtem Wilhelmem Woźniakiem za sfinansowanie akcji i jej organizację,

- grupie mieszkańców Malawy, którzy z wielką determinacją, kosztem swoich obowiązków i wolnego czasu, bezinteresownie szyli maseczki (P. Czarnota Teresa, Dziobak Zofia, Inglot Beata, Inglot Marta, Bylak Marzena, Jakubowska Danuta, Jarosz Agnieszka, Karpecka Renata, Kasprzyk Małgorzata, Korab Brygida, Koza Anna, Koza Jadwiga, Krupa Emilia, Krupa Józefa, Lubas Barbara, Międlar Małgorzata, Piątek Krystyna, Piotrowski Eugeniusz, Szałęga Elżbieta, Szczepańska Maria, Szela Krystyna, Wałek Lucyna oraz 3 osoby, które chcą pozostać anonimowe),

- pracownikowi UG - Panu Andrzejowi oraz członkom OSP Malawa, za sprawną dystrybucję maseczek.

Mamy nadzieję, że wysiłek osób szyjących nie pójdzie na marne i pomimo lekkiego opóźnienia w ich dostarczeniu, wynikającego z małej ilości rąk do pracy, maseczki będą służyć mieszkańcom naszej miejscowości.

                                                                                                                      Organizatorzy akcji

Malawa dn. 27 IV 2020 r.