Aktualności

PODKARPACKI PROGRAM ODNOWY WSI W PALIKÓWCE

31-10-2018

Zakończyły się prace nad realizacją zadania pn. „Wykonanie tarasu i altany przy budynku Domu Kultury w Palikówce pod potrzeby organizacji plenerowych spotkań integracyjnych”. Duży udział w realizacji inwestycji mieli sami mieszkańcy Palikówki, działający w Grupie Odnowy Wsi i OSP w Palikówce, a także lokalni przedsiębiorcy.

To Oni wykonali fundamenty, drewnianą podłogę i barierki altany, zakupili i wbudowali ogrodowy grill oraz wyrównali teren wokół altany. Resztę prac wykonano przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 oraz w ramach wkładu własnego Gminy Krasne.

Efektami prac mogliśmy cieszyć się podczas Pikniku na Pożegnanie Wakacji  zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce, 15 września 2018 r. Zrealizowane zadanie stworzyło mieszkańcom Palikówki miejsce do organizowania się, spędzania wspólnie wolnego czasu i bliższego poznania miejscowości, w której mieszkają.