Aktualności

OGŁOSZENIE ZUK W KRASNEM

02-01-2019

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/37/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków, odpłatność dla wszystkich grup odbiorców w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku wynosi:

1. Za pobór wody z sieci wodociągowej:

wodociąg Krasne- Strażów-Palikówka-Malawa

2,84 zł/m3 + 0,23 zł/m3 VAT= 3,07 zł/m3

2. Za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej:

  • Zlewnia oczyszczalni Krasne

3,65 zł/m3 + 0,29 zł/m3 VAT=       3,94 zł/m3

  • Zlewnia oczyszczalni Łąka (Strażów, Palikówka)

4,72 zł/m3 + 0,38 zł/m3 VAT=5,1O zł/m3

  • Zlewnia oczyszczalni Rzeszów (Malawa, Krasne Płd.)

4,18 zł/m 3 + 0,33 zł/m3 VAT=4,51 zł/m3

3. Miesięczną opłatę abonamentową na odbiorcę za gotowość świadczenia usługi w rozliczeniach:

  • Pobór wody i odprowadzanie ścieków:

7,90 zł + 0,63 zł VAT=8,53 zł/1 miesiąc

  • Pobór wody:

3,50 zł + 0,28 zł VAT=3, 78 zł/1 miesiąc

  • Odprowadzanie ścieków:

4,40zł + 0,35 zł VAT=4,75 zł/1 miesiąc

Aktualne taryfy zatwierdzone decyzją Nr RZ.RET.070.1.46.2018.PS z dnia 10.04.2018 r., wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dostępne na stronie internetowej: Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krasne.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Zakład Usług Komunalnych w Krasnem zachęca do zgłaszania aktualnego wskazania wodomierza/-y na skrzynkę elektroniczną:

zuk@gminakrasne.pl

Dodatkowo, na życzenie Klientów, zwrotnie wysyłamy faktury w formie pliku PDF.

BOK  Tel. (17) 23 00 275 w godz. 730 - 1530 (poniedziałek – piątek)

Marcin Brzychc

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem