Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRASNE

26-01-2018

Wójt Gminy Krasne zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn.

„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”

Projekt potrwa 2 lata od lutego 2018 r. do końca lutego 2020 r.

W ramach projektu będą realizowane w miejscu zamieszkania usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka, usługi teleopieki oraz powstanie dzienny dom opieki.

Prosimy o zgłaszanie osób starszych, niesamodzielnych po 60 roku życia w tym osób niepełnosprawnych, oraz samotnie gospodarujących, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych na terenie gminy Krasne.

Usługi te polegać będą na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej. Usługi specjalistyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających
z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. W szczególności będą polegały na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu i będą świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Rekrutacja będzie prowadzona od 29 stycznia do 28 lutego 2018 r.

Szczegółowych informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem w siedzibie ośrodka oraz pod nr tel. 17 23 00 260, 17 23 00 256, 17 23 00 261.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Więcej informacji nt. projektu znajdziesz TUTAJ

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.