Aktualności

OGŁOSZENIE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

07-09-2017

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Operacji: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - Poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"