Aktualności

Nowa linia MKS 205 na trasie Malawa Kolonia – Rzeszów, Podkarpacka Politechnika

11-08-2017

Informujemy, że dnia 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie ZTM Rzeszów został złożony wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów dla nowej linii komunikacyjnej 205 na trasie Malawa Kolonia Rzeszów, Podkarpacka Politechnika.

Uruchomienie linii uzależnione jest od terminu uzyskania stosownych uzgodnień oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów.