Aktualności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

04-06-2019

Dane podmiotu (nazwa i adres)

Numer telefonu

Zakres (tematyka) poradnictwa

Harmonogram udzielania nieodpłatnego poradnictwa

Kryteria dostępu do usługi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Błażowa

Gimnazjum Publiczne
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2

tel. 882 180 392

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Poniedziałek:
800 - 1200

Wtorek:
800 - 1200 

Środa:
800 - 1200

Czwartek:
 800 - 1200

Piątek:
800 - 1200

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Boguchwała

Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,

tel. 882 180 395

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Poniedziałek:
1400 - 1800 

Wtorek:
1000 - 1400

Środa
1400 - 1800

Czwartek
 1000 - 1400

Piątek
1400 - 1800

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dynów

Urząd Gminy Dynów
ul. ks. J. Ożoga 2, Dynów

 

tel. 882 180 386

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Poniedziałek:
1400 - 1800

Wtorek:
730 - 1130 

Środa
1400 - 1800 

Czwartek
 730 - 1130

Piątek
 1400 - 1800

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Głogów Młp.

Dom Kultury, ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego12

tel. 882 180 398

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Poniedziałek:
1500 - 1900

Wtorek:
1500 - 1900 

Środa:
1500 - 1900

Czwartek:
 1500 - 1900

Piątek:
 1500 - 1900.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Rzeszów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1,
ul. Batorego 9

tel. 882 184 156

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Poniedziałek:
730 - 1130

Wtorek:
 730 - 1130

Środa:
730 - 1130

Czwartek:
 730 - 1130

Piątek:
 730 - 1130

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Rzeszów 

Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1,
ul. Batorego 9

tel. 882 184 156

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Poniedziałek:
1130 - 1530

Wtorek:
1130 - 1530

Środa:
1130 - 1530

Czwartek:
 1130 - 1530

Piątek:
 1130 - 1530

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Sokołów Młp.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 49

 

tel. 882 180 389

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Poniedziałek:
1100 - 1500

Wtorek:
800 do 1200

Środa
800 - 1200

Czwartek
1100 - 1500

Piątek
800 - 1200

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Powiatowy Urząd Pracy

35-242 Rzeszów
ul. Partyzantów 1A

17 250 01 50

Realizacja zadań w zakresie poradnictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz rejestracji osób bezrobotnych. Realizacja tych zadań w szczególny sposób ma przybliżyć usługi Urzędu społeczności lokalnej.

Poniedziałek- piątek

7.00-15.00

 

Podstawa prawna działania Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.m z 2018r. Poz.1265)

 

Gminne Centrum Pracy w Dynowie

Urząd Miasta Dynowa

ul. Rynek2
36-065 Dynów

17 25 00 409/411

dynowg@pup.rzeszow.pl

rzeszow.praca.gov.pl

 

Gminne Centrum Pracy w Sokołowie Małopolskim

Budynek Miejskiej Gminnej Biblioteki

ul. Rynek 49
36-050 Sokołów Małopolski

17 25 406/416

sokolow@pup.rzeszow.pl

rzeszow.praca.gov.pl

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie

17 85 28 130

sekretariat@pppl-rzeszow.edu.pl

www.ppplrzeszow.edu.pl

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Współpraca ze szkołami z Powiatu Rzeszowskiego.

Sekretariat:

poniedziałek 7.30- 17.00

wtorek-piątek 7.30-15.30

Diagnoza i terapia:

poniedziałek-piątek 8.00-18.00

Dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oraz placówek-oświatowo wychowawczych mających siedzibę na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz dzieci i młodzież nie uczęszczające do przedszkoli i szkół, a zamieszkujące na terenie Powiatu.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

17 86714 73

rzecznikkonsumentow@powiat.rzeszow.pl

Bezpłatne poradnictwo w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

wtorki – od 09:00 do 12:00

środy – od 09:00 do 13:00

czwartki - od 09:00 do 12:00

Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych w swojej siedzibie po uprzednim
umówieniu telefonicznym.

 

Oddział Federacji Konsumentów
w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 4

17 852 28 27

rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl

Bezpłatne poradnictwo w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

wtorek od 12:00 do 16:00

środa od 11:00 do 17:00

czwartek od 09:00 do 14:00