Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW AZBEST

01-08-2019

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Krasne informuje, że w terminie od 01 do 7 sierpnia 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasne do realizacji w 2019 r. Dotacją objęte są koszty związane z odbiorem materiałów wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Krasne: www.gminakrasne.pl

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 pok. nr 3 oraz na sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17 23 00 221.

 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, a w przypadku nieruchomości lub obiektu do których tytuł prawny posiada kilka osób, zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
  2. Pełnomocnictwo – w przypadku nieruchomości lub obiektu, do którego wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego.

 

TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związane z wymiana pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne.