Aktualności

NABÓR DO PROJEKTÓW W RAMACH EFS

13-05-2019

AMD Group z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro), zaprasza osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego do udziału w projektach:

  • KROK DO PRZODU - dla kobiet w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego;
  • NOWE OTWARCIE - dla osób niepełnosprawych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z racji niepełnosparwności, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego;
  • DNA KARIERY - dla osób w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, posiadających niskie kwalifikacje (max. wykszałcenie ponadgimnazjalne).

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biurze podawczym Urzędu Gminy Krasne, pok. 3 (parter). Szczegóły na plakatach poniżej.