Aktualności

KONKURS "MORSKIE STWORZENIA W 3D"

10-09-2019

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez placówkę w Malawie pt. „Morskie Stworzenia w 3D”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin z terenu Gminy Krasne. Dzieci wykonują pracę z pomocą rodziny.

Temat Konkursu „MORSKIE STWORZENIA W 3D”, uczestnicy wykonują pracę plastyczną w 3D, która przedstawiać będzie morskie stworzenie.

Każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę.

Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje się na podstawie „Karty Zgłoszenia” stanowiącej załącznik numer 1 do Regulaminu.

Każda praca powinna być na rewersie opatrzona metryczką zawierającą nazwisko i imię autora -ów, wiek oraz telefon kontaktowy – e-mail.

Technika 3D może być wykonywana z dowolnych materiałów, rozmiar pracy to minimum format A4.

 

Poniżej Regulamin i Karta Zgłoszeniowa:

13.10. REGULAMIN Stworzenie Morskie