Aktualności

KONCERT CHÓRU I ORKIESTRY KAMERALNEJ "NICOLAUS"

30-09-2019

W niedzielę, 29 września, koncertem Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” z Kraczkowej, zainaugurowaliśmy Jesienne Wieczory Muzyki Poważnej w Malawie.

Koncert odbył się w ramach ogłoszonego przez Sejm RP Roku Moniuszkowskiego. Z tej okazji w programie znalazły się utworzy tego wybitnego kompozytora – Msza łacińska Es-dur nr 5 oraz pięcioczęściowa Litania Ostrobramska. Chór i Orkiestra wykonały także utwory: W.A. Mozarta – Ave Verum, Cesara Francka – Panis Angelicus, Luigiego Caccini – Ave Maria, Józefa Elsnera – Graduale oraz Roberta Furera – Te Deum.

Na czele Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” stoi niezwykła osobowość – dyrygent Pan Zdzisław Magoń. Warto dodać, że 2 października 2019 r. Zespół będzie obchodzić 15 rocznicę swojej działalności.

Koncert zorganizowany został przez Gminę Krasne, Parafię Św. Wawrzyńca w Malawie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem. Sponsorami wydarzenia byli przedsiębiorcy działający na terenie Malawy i Krasnego. W dowód uznania Wójt Gminy Krasne p. Wilhelm Woźniak wręczył sponsorom podziękowania za okazane wsparcie. Na koniec koncertu odbyła się zbiórka wolnych datków na rehabilitację dla Michałka Niemczyka z Malawy.

Zdjęcia: I. Śpiewla