Aktualności

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych

08-10-2019

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że w miesiącu październiku w miejscowości Strażów i Palikówka  prowadzone są odczyty wodomierzy i wystawiane faktury przez pracowników zakładu. Przypominamy, że każdy pracownik posiada legitymację służbową którą winien okazać na żądanie właściciela nieruchomości.

Informujemy, że dla budynków w których zamontowane są  wodomierze poboru wody z sieci wodociągowej z datą legalizacji 2014 r. lub starszych (oznaczona w kwadraciku na tarczy wodomierza symbolem - M13, M14, itd.) faktury będą wystawione po ich wymianie przez zakład – inkasenci te budynki omijają.

UWAGA: Obowiązek wymiany wodomierzy dodatkowych
w budynku (zamontowanych na hydroforach, zliczających ilość ścieków
z ujęcia własnego lub odliczników wody zużytej do podlewania) spoczywa na właścicielach nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy osoby które nie otrzymały faktury o kontakt telefoniczny z zakładem, celem umówienia terminu na wymianę wodomierza głównego i plombowanie wodomierza dodatkowego (jeśli istnieje i podlegał wymianie).

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem

mgr inż. Henryk Horodecki