Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE SEGREGACJI ODPADÓW

16-05-2018

W związku z licznymi interwencjami firmy odbierającej odpady - MPGK Rzeszów, apelujemy do wszystkich mieszkańców o dokonywanie prawidłowej segregacji śmieci. Brak, bądź nieprawidłowa segregacja odpadów może spowodować drastyczne podniesienie wysokości opłat. Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. gospodarstwa domowe, które zadeklarowały zbieranie odpadów w sposób selektywny, zobowiązane są gromadzić je w workach koloru: żółtego, zielonego, niebieskiego i brązowego oraz wystawiać zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Krasne harmonogramem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na godziny wystawiania odpadów. W dniu odbioru, powinny być one wystawione o godz. 6:00 rano. Ponadto odpady typu „bio” należy gromadzić w workach koloru brązowego i nie wkładać ich do pojemników na odpady zmieszane. W przeciwnym wypadku odpady takie nie zostaną odebrane i nie będzie przysługiwała z tego tytułu reklamacja.

Pamiętajmy, że wpływ na wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mają wszyscy mieszkańcy gminy, a ustalona przez Radę Gminy Krasne stawka uzależniona jest od przestrzegania przyjętych zasad.