Aktualności

K O M U N I K A T

16-06-2019

K O M U N I K A T

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody pobieranej z wodociągu gminnego. Dotyczy to szczególnie nawadniania ogródków, mycia samochodów i napełniania basenów ogrodowych.

Występująca w ostatnim czasie wysoka temperatura oraz brak opadów, spowodowały że zużycie wody podczas upałów jakie panują w ostatnich tygodniach i są prognozowane na kolejne jest kilkukrotnie większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe szczególnie w godzinach zwiększonego rozbioru mogą nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców gminy.

W związku z powyższym ZUK w Krasnem apeluje, aby w okresie podwyższonych temperatur ograniczyć korzystanie z wody z sieci wodociągowej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. nie wykorzystywać jej do podlewania ogrodów, trawników, mycia samochodów, napełniania basenów itp.

                                                                      

                                                                           Dyrektor ZUK Krasne

                                                                             Henryk Horodecki