Aktualności

Jubileusz Złotych Godów

08-12-2017

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły. To wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Wspólne pół wieku to dowód wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

Osoby, które przeżyły w jednym związku co najmniej 50 lat są nagradzane w naszym Kraju na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach – specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widnieje napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, z drugiej zaś – dwie srebrzyste róże.

Z tej też okazji 7 grudnia 2017 r. w sali GOKiB w Krasnem odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, podczas którego zostali odznaczeni przyznanymi przez Prezydenta RP medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Krasne – Wilhelm Woźniak, który skierował pod adresem Jubilatów słowa uznania i podziękowania za trud i poświęcenie jakie włożyli w realizację małżeńskiej przysięgi. Przekazał również życzenia na dalsze lata życia w zdrowiu oraz w szczęściu rodzinnym. Szanownym Jubilatom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Podniosłą chwilę uczczono, wznosząc toast symboliczną lampką szampana, przy dźwiękach „Marsza Mendelsona”.  Oficjalna część uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem, po czym Jubilaci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Miłym upominkowym akcentem była część artystyczna przygotowana specjalnie na tę uroczystość przez podopieczne Pani Liliany Sendery z GOKiB w Krasnem. Część artystyczną spotkania uświetnił występ kapeli ludowej „Malawianie”.

W zaszczytnym gronie tegorocznych Jubilatów znaleźli się Państwo: Stanisława i Józef Bojda, Krystyna i Stanisław Dziobak, Joanna i Władysław Dziubek, Irena i Tadeusz Gaweł, Elida i Marian Jachowicz, Józefa i Józef Komisarz, Aleksandra i Jan Krzywonos, Janina i Józef Kula, Emilia i  Stanisław Kunysz, Zofia i Jerzy Kurcek, Janina i Jan Machowski, Estera i Edward Malicki, Teresa i Bolesław Malicki, Stanisława i Antoni Martowski, Emilia i Michał Międlar, Urszula i Kazimierz Szpyrka, Krystyna i Wiesław Szpyrka, Krystyna i Adam Szwajdych, Karolina i Edward Wawrzkowicz, Zofia i Edward Zawiło.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych, wspaniałych lat życia – w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i szacunku.

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane otrzymaniem medalu o kontakt z naszym Urzędem Stanu Cywilnego (tel. 17 23 00 233, e-mail: usc@gminakrasne.pl).

Imprezę zorganizował Urząd Stanu Cywilnego w Krasnem pod kierownictwem p. Anny Szpyrki.

Zdjęcia: GOKIB w Krasnem