Aktualności

IV Gminna Wystawa Rękodzieła Artystycznego

24-10-2019

Październik to w GOKiB w Krasnem czas weeknedowych spotkań z Rękodziełem Artystycznym. W tym roku odbyła się już IV Wystawa Rękodzieła Artystycznego.  

Sobotnie warsztaty dla lokalnych rękodzielników prowadziła pani Izabela Kosiorowska, przybliżając technikę papierowej wikliny. Jest to technika, która wykorzystuje prasę codzienną do celów twórczych, a tym samym wpisuje się w nurt EKO.

Niedziela, 20 października, była w GOKiB dniem otwartym. Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć wystawę Twórców z naszej gminy. W poniedziałek zaś, ekspozycję podziwiały pięciolatki z Gminnego Przedszkola w Krasnem. W czasie spotkania poznali pana Lucjana Kościółka - artystę lirnika tworzącego w naszej gminie.

Dziękujemy Państwu Artystom za kolejną wystawę, Państwu za przybycie, a pani instruktor Lidii Hajduk za organizację i pieczę nad całością!

Źródło: www.gokkrasne.pl