Aktualności

Inwestycje oświatowe w gminie Krasne

05-06-2017

Rozbudowa budynku ZS w Strażowie

W chwili obecnej trwają roboty ziemne. Wykonano wykopy, ścianę oporową od strony szkoły, dokonano wymiany gruntu pod fundamenty oraz przełożenia przyłączy: energetycznego, gazowego i wod-kan.

Budowa 8-oddziałowego przedszkola w Krasnem

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Krasne podpisał z Konsorcjum: Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” i Firma Budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski umowę na realizację zadania pn. Budowa przedszkola w miejscowości Krasne - Etap II, obejmującą prace wykończeniowe. W budynku zamontowana została stolarka okienna. Obecnie wykonywane są prace przy instalacji elektrycznej.

Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS w Malawie

Na nowo wybudowanej hali sportowej i części edukacyjnej przy ZS w Malawie prace wykończeniowe zostały już w całości zakończone. W niedługim czasie rozpocznie się procedura odbioru obiektu oraz jego wyposażanie.

Obecnie trwają również prace związane z termomodernizacją dotychczasowego obiektu szkoły w Malawie. Do tej pory częściowo wykonano izolację przeciwwilgociową i cieplną ścian fundamentowych. Wykonywane jest również docieplanie stropów i kominów.