Aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNE W SPRAWIE WZORÓW DEKLARACJI PODATKOWYCH

28-06-2019

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KRASNE

 W SPRAWIE WZORÓW DEKLARACJI PODATKOWYCH

 

Informuję, że od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe, ogólnokrajowe i jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny wraz z ich wersjami elektronicznymi dostępne poniżej:

http://www.gminakrasne.pl/urzad/moje-sprawy-w-urzedzie/podatki-i-oplaty-lokalne/

Nowe formularze dla  ww. podatków lokalnych będą mieć zastosowanie
w każdej gminie – również w takiej, w której obowiązują zwolnienia z podatku.

 

Podstawa prawna:

1.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104);

2.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1185);

3.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126);

4.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1154);

5.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105);

6.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1153).

 

Wilhelm Woźniak
Wójt Gminy Krasne