Aktualności

Gmina Krasne zajęła 2 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego

06-02-2017

Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak w sobotę, 4 lutego, wziął udział w Ogólnopolskim Noworocznym Spotkaniu Samorządów w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce.

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy marszałka województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. W spotkaniu wzięli również udział Premier Beata Szydło, Markku Markkula – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów oraz członkowie polskiej delegacji do KR. Obecni także byli parlamentarzyści, europosłowie, przedstawiciele ministerstw, marszałkowie województw, samorządowcy z kraju i Podkarpacia oraz reprezentanci: Związku Województw RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP.

Podczas spotkania zaprezentowany został ranking zrównoważonego rozwoju podkarpackich samorządów. W kategorii gmin wiejskich za 2015 rok Gmina Krasne zajęła 2 miejsce. Wyprzedza nas jedynie Gmina Trzebownisko.

Opracowany pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Ranking, uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Z dużą ciekawością możemy oczekiwać kolejnej edycji rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. W 2017 roku zostanie oceniony rok 2016, który dla Gminy Krasne z pewnością okaże się jeszcze lepszy.