Aktualności

GMINA KRASNE Z PROMESĄ OTRZYMANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ 2018

26-02-2018

Dzisiaj w Muzeum Ziemi Leżajskiej Podsekretarz Stanu w MRPiPS Bartosz Marczuk dokonał wręczenia Promes otrzymania dotacji ze środków Programu MALUCH+ 2018 na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3-ech (moduły 1a i 1b Programu).

W spotkaniu w Leżajsku udział wzięli przedstawiciele gmin, które otrzymały dotację w ramach edycji 2018, a także wojewoda podkarpacki Pani Ewa Leniart, poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Miazga oraz gospodarze spotkania: burmistrz Leżajska Pan Ireneusz Stefański, starosta leżajski Pan Marek Śliż i wicestarosta leżajski Zdzisław Leśko.

Gmina Krasne w ramach Programu MALUCH+ 2018 otrzymała dotację w kwocie 797 600,00 zł. Promesę odebrał wójt gminy Krasne Pan Wilhelm Woźniak. W ramach dotacji i przy współudziale środków własnych powstanie Gminny Żłobek w Krasnem, w którym opiekę znajdzie 40-stu najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie