Aktualności

Gmina Krasne stale w rozwoju

18-12-2017
Hala sportowa w...
Hala sportowa w...
Urząd Gminy Krasne
Przedszkole w...
OSP Palikówka
Przedszkole w...
Siłownia w Malawie
Plac zabaw w...

Kończący się 2017 rok to w gminie Krasne okres finalizowania strategicznych inwestycji. Jedną z nich jest nowo wybudowana hala sportowa z dwukondygnacyjnym zapleczem sportowym i trójkondygnacyjną częścią edukacyjną przy Zespole Szkół w Malawie. Inwestycja, warta ponad 7 milionów złotych, została oficjalnie otwarta 26 października. Wydarzenie  przeprowadzone w duchu greckich igrzysk prezentowało dorobek artystyczny i sportowy Zespołu Szkół w Malawie. Uświetniło go wielu znamienitych gości w tym ks. bp. Stanisław Jamrozek, który dokonał  poświęcenia obiektu.

W 2017 roku trwały także intensywne prace związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, realizowane przy 85 %  wsparciu finansowym z RPO WP 2014-2020. Inwestycja objęła budynek Zespołu Szkół w Malawie, OSP w Palikówce oraz Urzędu Gminy Krasne.         

Na koniec grudnia 2017 roku planowane jest także zakończenie najbardziej oczekiwanej przez mieszkańców Krasnego inwestycji, budowy 8-oddziałowego przedszkola w miejscowości Krasne. Inwestycja jest również realizowana przy wsparciu finansowym z RPO WP 2014-2020. Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

W 2017 roku swojej inwestycji oświatowej doczekało się także sołectwo Strażów, gdzie trwa rozbudowa budynku Zespołu Szkół pod potrzeby 4-oddziałowego przedszkola. Do końca roku zostanie zakończony I etap inwestycji.

2017 rok to także kontynuacja inwestycji drogowych. W ramach Programu ochrony gruntów rolnych została zmodernizowana droga wewnętrzna do stadionu sportowego w Palikówce. Nowa konstrukcja jezdni pozwoli na wykonanie w kolejnym etapie nawierzchni asfaltowej.

W Gminie Krasne prowadzone były również roboty na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Nową nawierzchnię położono na drodze powiatowej nr 1396R, w pobliżu kościółka Św. Marii Magdaleny.

Na przełomie roku wszystkie siłownie zewnętrzne na terenie gminy Krasne zostały rozbudowane o kolejne urządzenia. Ze środków funduszu sołeckiego doposażony został plac zabaw w Malawie i w Krasnem koło apteki. Wykonano także I etap parkingu przy Zespole Szkół w Palikówce oraz prace na stadionie sportowym w Strażowie.                  

W 2017 roku ruszyły również pierwsze inwestycje, które realizowane będą przy udziale  środków RPO WP dedykowanych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” do końca 2018 roku przebudowane zostaną drogi gminne (Palikówka-Przycznia i Krasne-Mała Kolonia) oraz powstanie 7 zatok autobusowych przy drogach powiatowych. Dodatkowo ze środków ROF Gmina Krasne będzie korzystać z nowoczesnych i ekologicznych autobusów, które w przyszłym roku zakupi ZG PKS.

W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na kolejną inwestycję współfinansowaną w ramach ROF, działanie „Kultura”, co umożliwi utworzenie do końca III kwartału 2018 roku na bazie budynku obecnego przedszkola i sali widowiskowej w GOKiB, Centrum promocji dziedzictwa kulturowego w miejscowości Krasne.

Dzięki środkom RPO WP dedykowanym dla ROF do końca 2018 roku zainstalowane będą panele fotowoltaiczne dla stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Krasnem, a do końca 2019 roku mikroinstalacje na budynkach mieszkalnych.

Gmina Krasne od przyszłego roku zadba także o swoich seniorów. W ramach projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego w 95% ze środków EFS, do końca 2018 roku, na bazie obecnego budynku apteki oraz części pomieszczeń GOKiB,  powstanie w Krasnem  dzienny dom opieki z częścią zabiegową oraz rekreacyjną oraz świadczone będą usługi opiekuńcze.

Gmina nie poprzestaje w działaniach zmierzających do pozyskania środków na realizację  inwestycji w kolejnych latach. Zgodnie ze wstępną listą rankingową wniosków o dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Gmina Krasne znalazła się na wysokiej pozycji z szansą na uzyskanie w 2018 roku 50% dofinansowania na realizację zadania przebudowy drogi gminnej Strażów-Bażantarnia. W miesiącu lipcu br. gmina złożyła także wniosek o dofinansowanie modernizacji placu zabaw w Palikówce w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie LDG EUROGALICJA.

Trudno nie wspomnieć o równie istotnych działaniach związanych z przygotowaniem  inwestycji zaplanowanych na kolejne lata, w tym m.in. budowy i przebudowy dróg gminnych w Malawie (Zagóra) oraz w Strażowie (łącznik z Krzemienicą) oraz budowy parkingu przesiadkowego w Palikówce, którego realizacja współfinansowana będzie z Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego Województwa Podkarpackiego w 2019 roku. Realizowane są również prace  projektowe  niezbędne do ubiegania się w 2018 roku w ramach ROF o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rewitalizacją, w tym dokumentacja projektowa przebudowy Domu Ludowego, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zagospodarowania wzgórza Marii Magdaleny w Malawie pod potrzeby infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Jak widać, wiele inwestycji zostało już zrealizowanych. Władze Gminy Krasne nie poprzestają jednak w staraniach by w przyszłości mieszkańcy mogli korzystać z kolejnych inwestycji poprawiających standard ich życia.