Aktualności

DZIEŃ OTWARTY W PUP W RZESZOWIE

08-04-2019

Chcesz prowadzić firmę? 
Chcesz zatrudnić nowych pracowników i skorzystać ze wsparcia finansowego? 
Chcesz podjąć zatrudnienie przy wsparciu PUP? 


Zapraszamy na dzień otwarty Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie w dniu 10 kwietnia 2019 roku, godz. 1000 – 1300
 
Dowiesz się m.in. jak:
 • uzyskać status osoby bezrobotnej;
 • uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • otrzymać bon na zasiedlenie, szkoleniowy lub zatrudnieniowy;
 • uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia pracownika;
 • bezpłatnie przeszkolić kandydata do pracy;
 • uzyskać zwrot środków na wyposażenie nowego stanowiska pracy;
 • zorganizować miejsce stażu dla skierowanego bezrobotnego.
Ponadto uzyskasz informację o:
 • metodach wspierania zatrudnienia osób w wieku 50+ poprzez dofinansowanie do wynagrodzenia;
 • możliwościach finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • możliwościach zatrudnienia cudzoziemców;
 • subsydiowanych formach pomocy.
Na powyższe pytania i wiele innych odpowiedzi udzielą dyżurujący pracownicy: Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Miasta Rzeszowa, Państwowej Inspekcji Pracy, funkcjonariusze Straży Granicznej.
 
Serdecznie zapraszamy! 
sala 18 i 19  I piętro 
Centrum Aktywizacji Zawodowej 
al. Batalionów Chłopskich 7 
35-038 Rzeszów