Aktualności

BEZPŁATNE KURSY ZE STAŻAMI

10-04-2019

Firma MD Office Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach ze stażami.

Oferujemy kursy:

- Kurs komputerowy

- Florystyczny

- Opiekunka dziecięca

- Opiekun osób starszych

Po kursach uczestnicy kontynuują projekt na minimum 3-miesięcznych stażach zawodowych, na których otrzymują stypendium w wysokości około 1000 zł. Opiekun stażysty nie ponosi absolutnie żadnych kosztów przyjęcia stażysty na staż.

Osoby, które kwalifikują się do udziału w kursach to:

- mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, przeworskiego,

- osoby, które ukończyły 30 rok życia,

- osoby niepracujące, tzn: zarejestrowane bądź niezarejestrowane w PUP, emeryci, renciści, bierni zawodowo, rolnicy na KRUS posiadający minimum 2ha przeliczeniowe z możliwością zarejestrowania się w PUP.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Uczestnicy dojeżdżający z sąsiednich miejscowości mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu.