Aktualności

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

21-05-2020

Program COVID-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 12 maja 2020 r. i potrwa do czasunwykorzystania środków w ramach Programu lub do daty zakończenia Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Organizacje mogą otrzymać dotację w ramach dwóch Priorytetów:

Priorytet  DZIAŁANIA

PRIORYTET 1

 

DZIAŁANIA WSPIERAJACE

  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

PRIORYTET 2

 

BEZPIECZEŃSTWO NGO

  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
  2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  4. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

 

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w Ogłoszeniu o naborze.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę programu: http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/